Budu dodržovat povolenou rychlost I.

Milý moji nezbednIMAG0431íci, rozhodla jsem se s Vámi podělit o zážitky ze své učebny. Začínám jednou skvěle připravenou historkou a daný nezbedník si s tím opravdu dal skoro až profesionální práci, co říkáte??  Prosím o vaše komentáře a jak by se Vám líbilo, něco takového zažít????
Jednoho dne jsem do emailu obdržela tento dopis:

Přestupková komise I. Stupně

Č.j. 2387021/2015-2
Č.případu 2015/282216

Datum 11.2.2015

U S N E S E N Í

Pachatel se opakovaně dopustil porušení zákona 361/2000 Sb., § 125 c, odst. 1 písm. f) bod 3 – překročení dovolené rychlosti v obci o více než 20 kmh-1. Tento přestupek byl s pachatelem projednán, ten si je jeho spáchání plně vědom a svou vinu přiznává.
Přestupková komise I. Stupně tímto na základě zákona 200/1990 Sb., § 11 odst. 1 písm. a) – vyřešení přestupku domluvou – vydává následující

R O Z H O D N U T Í

Pachatel přestupku se ve smluveném čase dostaví na místo určené autorizovaným exekutorem, kde proběhne následující exekuce:
Metoda: výprask rákoskou na obnaženou kůži
Dopadová plocha: hýždě a horní část stehen
Nástroj: ratanová rákoska „španělka“
Intenzita: střední až vysoká
Počet ran: 70 (10+50+10)

Metodický popis exekuce:
Trestaný bude seznámen s důvody exekuce, poté odloží, na pokyn exekutora, šatstvo a zaujme určenou polohu. Samotný trest je rozdělen do tří fází:
FÁZE 1: Udělení 10 ran frekvencí 1 rána za cca 30 sekund, po každé ráně je exekutor povinen se přesvědčit, že trestaný porozuměl důvodům exekuce, ten musí vždy zopakovat „budu dodržovat dovolenou rychlost“. Rány by měly být uděleny paralelně tak, aby stopa po každé ráně byla patrná.
Po této fázi následuje 5-10 minutová přestávka tak, aby trestaný měl čas o svých činech přemýšlet.
FÁZE 2: Nejprve udělení 25 ran ve velmi rychlém sledu, případná přestávka dle stavu trestaného a pro kontrolu stavu pokožky, následuje dalších 25 ran s frekvencí a intenzitou dle uvážení exekutora.
Po této fázi následuje kratší přestávka 3-5 minut.
FÁZE 3: Udělení 10 ran na rozhraní hýždí a stehen pro připomenutí důvodu trestu.
Po každé fázi bude vyhotovena fotodokumentace, kterou exekutor přiloží ke zprávě o vykonání trestu.

Náklady na vlastní exekuci hradí pachatel ze svých prostředků.

P O U Č E N Í
Jelikož s pachatelem proběhlo řízení, ve kterém se vzdal všech námitek a souhlasil s vyřešením přestupku domluvou, nelze se proti tomuto rozhodnutí odvolat. Vykonáním tohoto rozhodnutí se považuje případ za ukončený a pachateli nebudou uděleny trestné body v rámci bodového systému.

Co myslíte, jak to asi s ním dopadlo?? No ANO předvolala jsem si ho do své pracovny, na Žižkově ………. pokračování

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *