Rozhodnutí Žižkovského rychtáře

Na základě výzvy o Vaše letní sénáře si dovoluji publikovat jedno velice povedené a vymazlené předvolání nezbedníka k výkonu trestu. (jména byla změněna)  a k výkonu nastupuje právě dnes odpoledne. Co myslíte jak to skončí ? 🙂

R O Z H O D N U T Í

Níže podepsaný rychtář obce Žižkovské z královského města Pražského rozhodl ve věci provinilce Nezbedného Miloslava, policejně hlášeného tamtéž

t a k t o    p r á v e m:

I)    Provinilci se ukládá, aby se v předem sjednané lhůtě dne 24.8. t.r. dostavil do slavného ústavu VIPD na Žižkově a dobrovolně se podvolil tomuto výchovnému výprasku na holou zadnici od milostivé paní ředitelky :

a)   – v poloze přes koleno rukou (počet ran dle úsudku paní ředitelky – tzv. na zahřátí)

b)   – na pohovce v poloze na břiše nejméně 25 ran koženou plácačkou

c)   – v poloze na stole nejméně 25 ran koženým řemenem

d)   – dle uvážení paní ředitelky doplněk trestu nejméně 5 ran rákoskou (tzv. na pamětnou)

II)    V případě, že se výše jmenovaný nedostaví ve stanovený den

tedy 24. srpna l.p. 2017, mění se trest bod bodem I. na výprask trestný a tento budiž udělen provinilci připoutanému na kozlíku v počtu 75 ran rákoskou.

III)    V případě, nesplnění povinnosti pod bodem II. by se jednalo o trestný delikt Protivení se majestátu dle § 518 odst. 2 písmeno ch/  ( část II, hlavy IV. oddíli 11, pododdílu 7)   C.K. Výpraskového patentu ( Prügelpatentu) ,  vydaného jako nařízení císaře pod č. 96/1854 ř.z.

Exekuce pro ten případ budiž nařízena na polední hodinu prvního zářiového dne t.r. na Kostnické náměstí v obci Žižkov za účasti veřejnosti. Vstupné stanovuji částkou 10 krejcarů, vojsko a těhotné ženy za polovic.   Provinilec nechť je zadržen obecním sluhou předchozí den před setměním a umístěn ve zdejší šatlavě.   Zdejšímu biřici se ukládá tuto zprávu sdělit občanům dva dny předem bubnováním za rozbřesku a oznámením na úřední desce rychtářově.

Ve stanoveném čase exekuce za přítomnosti občanstva biřic udělí na zadnici nahému provinilci připoutanému na pranýř 50 důkladných ran lískovkou a neprodleně poté 50 ještě důkladnějších ran řemenem (připravených v kádi se slanou vodou). Jestliže by provinilec vykazoval znaky nekázně či biřic vykonal trest nedostatečně přísně, udělí navíc přítomná slovutná paní ředitelka VIPD každému z nich 50 ran rákoskou dle vlastního výběru na holý zadek, následně smočí zadnice v kádi a po osušení větrem je natře koňskou masážní mastí. Nařizuji stejně postupovat vůči každé z přítomných osob, jestliže sníží vážnost tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í:  Proti tomuto rozhodnutí není odvolání a nelze proti němu nijak brojit

Žižkov, měsíce srpna, léta páně 2017
Rychtář města Žižkova, v. r.

6 komentářů u „Rozhodnutí Žižkovského rychtáře

  1. Avellana

    Hezky napsané, úžasně vystižena dobová atmosféra.
    Styl psaní i obsah připomíná autora povídek, který před časem svá díla publikoval na Aryonově deníku.
    Věřím, že takto zachycenou situaci si užil nejen provinilec Nezbedný Miloslav, ale i Paní vychovatelka :-))

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *