Budu dodržovat povolenou rychlost II.

Předvolání k výkonu rozhodnutí

Na základě rozhodnutí přestupkové komise I. stupně ze dne 11.2.2015 č.p. 2015/282216 Vás předvolávám k výkonu rozhodnutí dle přiloženého metodického pokynu. Odsouzený se dostaví v čistém a střízlivém stavu dne 17.2.2015 v 10.45 hod do exekuční kanceláře na adresu Řehořova 34, Praha 3 -Žižkov.  V den exekuce je povinen se do 8.00 hod nahlásit a tím potvrdí, že se dostaví v určenou hodinu a že s výkonem rozhodnutí plně souhlasí a je vědom si svého selhání. O vykonané exekuci bude vyhotoven zápis a společně s fotodokumentací předán místně příslušné přestupkové komisi.

Poučení Proti výkonu rozhodnutí není odvolání, pokud se odsouzenýIMAG3241 nedostaví, pokládá se tento čin za vážné porušení podmínek a případ bude vrácen k novému projednání s adekvátně upravenou výší trestu.

S přáním úspěšného dne

Viktorie Důsledná
autorizovaná exekutorka

Věřte mi, že na jeho návštěvu jsem se moc těšila, takový přesný scénář, mě baví, ale samozřejmě, že jsem si ho upravila tak jak je to mému srdci blízké. Líbí se mi když trestaný trpí a dává to patřičně najevo, ale je si vědom i své chyby a proto se drží co mu síly stačí a kaje se.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *