Rozsudek zní: 100 ran Tlustou Bertou!!!

Vážení a milí nezbedníci moji,

kdo zná mojí pracovnu, zná už asi i moje rákosky. Ta největší a nejtlustší rákoska se jmenuje Tlustá Berta a ta, podle nového rozsudku jednoho velice zlobivého a odvážného nezbedníka, bude mít zítra, tedy ve čtvrtek, pořádné posvícení 🙂 Moc hezky si vše připravil a napsal, jen jména jsem musela opravit, abych ochránila soukromí osob. Co myslíte přijde? Vydrží to bez zahřát? Jak dopadne jeho zadek a jak dopadnu já? Nezlomím si zápěstí? Nerozsekám mu zadek na tatarák?!? Vše budu řádně dokumentovat a vy si zatím pročtěte, co si na sebe milý nezbedník dlouho připravoval a pak se odhodlal:

ROZSUDEK   JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Jihlavě rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Aloisie Bičové a přísedících JUDr. Hany Jelitové a Jany Krvavé DiS v hlavním líčení dne 22.12.2017

takto:

Obžalovaný: Nemrava Jaroslav, narozený 30.11.1967 v Jihlavě, technik, trvale bytem Jihlava, Rákosova 25

je vinen,že:

I.

Obviněný Nemrava Jaroslav, narozený 30.11.1967 v Jihlavě, technik, trvale bytem Jihlava, Rákosova 25, se pokusil znásilnit poškozenou Valerii Vyzývavou, rozenou Klackovou, narozenou 25.2.1983 v Jihlavě, čímž se dopustil podle § 127, písmeno a, trestního zákoníku trestný čin znásilnění ve stadiu pokusu. Při tomto došlo k poškození ošacení poškozené v ceně 5688,-Kč

II.

Prohlášení obviněného

Obviněný prohlašuje, že spáchal skutek uvedený v bodě I, který je předmětem této dohody o vině a trestu.

III.

Prohlášení státního zástupce

(1) Státní zástupce prohlašuje, že výsledky vyšetřování dostatečně prokazují závěr, že se skutek uvedený v bodě I stal, že tento skutek je trestným činem kvalifikovaným v bodu I, že jej spáchal obviněný, že na základě dosud opatřených důkazů a dalších výsledků přípravného řízení nejsou pochybnosti o pravdivosti prohlášení obviněného uvedeného v bodu II.

(2) Státní zástupce prohlašuje, že poškozený výslovně neuvedl, že se vzdává procesních práv, která mu zákon jako poškozenému výslovně přiznává, a že uplatnil návrh na náhradu škodu ve výši 5688,-Kč, jež mu byla způsobena jednáním obviněného popsaným v bodě I.

IV.

Trest

Senát okresního soudu v Jihlavě rozhodl .Podle § 127 trestního zákoníku, písmeno A

Se obžalovaný odsuzuje takto:

K exekuci rákoskou zvanou Tlustá Berta.

Počet soud stanovil na 100 ran

 • Trest bude proveden na holou zadnici ve vyplé poloze. Rákoska bude pro zvýšení učinnosti trestu namočena ve slané vodě po dobu 48 hodin před započetím exekuce.
 • Exekuci provede k tomu oprávněná, proškolená osoba Ústavu VIPD Řehořova 34, Praha Žižkov.
 • Trest bude vykonán dle příručky o vykonání tělesných trestů VIPD Praha.
 • Trest  bude vykonán 1.2.2018 v 12:00 hod v trestnici VIPD, Řehořova 34, Praha Žižkov.

Obviněný souhlasí s uložením tohoto trestu soudem.

V.

Rozsah a způsob náhrady za výkon

 Za výkon exekuce soud přiznává exekutorce odměnu 1000,- Kč

VI.

Ochranné opatření

Státní zástupce a obviněný se dohodli na uložení ochranného opatření obviněnému podle §15 pis. a trestního zákoníku, a to na 60 měsíců v případě dalšího provinění. Obviněný souhlasí s uložením tohoto ochranného opatření soudem.

VII.

Závěrečná ujednání

(1) Tato dohoda podléhá schválení soudem podle § 314r odst. 4 trestního řádu a v případě, že bude schválena, bude podkladem pro výrok rozsudku o vině a trestu.

Návrh soudu, aby rozhodl o skutku, jeho právní kvalifikaci, trestu a ochranném opatření v rozsahu uvedeném v této dohodě o vině a trestu, jakož i o nároku na náhradu škody, podá státní zástupce.

(2) Obviněný prohlašuje, že rozumí sjednané dohodě o vině a trestu, že je mu zřejmé, co tvoří podstatu skutku, který se mu klade za vinu, i tomu, jaká je jeho právní kvalifikace a jaké sazby trestní zákon stanoví za trestný čin, který je v tomto skutku spatřován, že prohlášení v bodě II učinil dobrovolně a bez nátlaku, že byl poučen o svých právech na obhajobu, že jsou mu známy všechny důsledky sjednání dohody, zejména že se vzdává práva na projednání věci v hlavním líčení, a že proti rozsudku, kterým soud schválil dohodu o vině a trestu, lze podat odvolání pouze v případě, že takový rozsudek není v souladu s dohodou o vině a trestu, jejíž schválení státní zástupce soudu navrhl.

(3) Tato dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží vykonavatel trestu, obviněný, jeho obhájce a poškozený.

 

V Jihlavě dne 10.12.2017

JUDr . Aloisie Bičová, předseda senátu v. r.

 

Poučení:

Proti rozsudku není možné odvolání

Rozsudek dnem 10.12.2017 nabývá právní moc

Součástí rozsudku je i Plná moc odsouzeného pro VIPD k provedení rozsudku

Pro větší veřejný dopad bude pořízena fotodokumentace z exekuce, která bude vystavena na veřejném webu Výchovného Institutu pro dospělé (VIPD) a to nejpozději do 10 dnů od exekuce.

14 komentářů u „Rozsudek zní: 100 ran Tlustou Bertou!!!

   1. Profilový obrázekTomas

    Asi tak za hodinu mě čeká výprask něčím podobným (ratan 80 × 13.8). Sice ne 100 ran, ale myslím, že po poctivých 30ti se bude zítra také špatně sedět.. Už se těším. Výpraskům zdar.

   1. Paní VychovatelkaPaní Vychovatelka Autor příspěvku

    Ano, exekuce byla odložena na přání Paní Vychovatelky na pozdějšího hodinu, tedy na 15.30

 1. Profilový obrázekThomas

  To tedy bude mít rákoska pěkné posvícení. Ale za pokus o znásilnění bych odsouzenému ještě něco přidal. Ať si to pamatuje a vícekrát neopakuje.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *